Aanbod

Verandering is van alle tijden en zorgt ervoor dat de wereld in beweging blijft. In onze tijd gaan veranderingen razendsnel. Dat merken bedrijven en organisaties ook. Veranderprocessen vragen flexibiliteit en creativiteit van alle betrokkenen. Wij gaan ervan uit dat mensen willen bijdragen aan een succesvolle organisatie, dat zij hun ambitie met elkaar willen delen en vertrouwen hebben in elkaars kwaliteiten om dit met elkaar te realiseren. Wij werken vanuit het principe dat echte organisatie- en cultuurverandering begint bij verandering van bewustzijn, denken en handelen. Alle veranderingen vallen of staan met de vraag of de mensen die erbij betrokken zijn de dingen ook echt anders gaan doen.

In veranderprocessen binnen organisaties hebben we niet alleen te maken met de focus op de toekomst, maar hebben we tegelijkertijd te maken met processen van “afscheid nemen”, “verlies van wat was” en “loslaten”.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat niet of nauwelijks wordt stilgestaan bij wat er losgelaten gaat worden en de pijn en het verdriet die daardoor worden veroorzaakt. Dat wordt dan gelabeld als “weerstand tegen verandering”. Mensen hebben alleen niet zozeer moeite met de verandering als zodanig, maar worstelen vooral met de vraag wat ze kwijt raken en hoe de nieuwe toekomst eruit gaat zien. Het loslaten van het bekende en vertrouwde is niet zonder meer het omzetten van een schakelaar. Onze ervaring is dat een organisatieverandering kan worden versneld door juist stil te staan bij de vragen: wat laten we los, waar nemen we afscheid van en wat creëren we nieuw? Met andere woorden: hoe ziet de winst- en verliesrekening eruit?

Door de winst- en verliesrekening in de ruimste zin van het woord met bewustzijn te belichten krijgen de medewerkers in de organisatie de kans om in het proces op een constructieve wijze mee te bewegen. Het is een uitdaging om processen weer stromend te krijgen, door hierbij stil te staan en het licht erop te zetten.

Binnen organisaties en teams spelen allerlei processen die zichzelf in stand houden. Meestal leiden deze processen tot goede resultaten, maar soms kunnen ze verworden tot repeterende gedragingen die belemmerend werken; binnen de organisatie, het team of op persoonlijk niveau.

Om de realiteit onder ogen te kunnen zien, er waarde en betekenis aan toe te kennen en de consequenties te accepteren en er naar te handelen, verzorgt Antea BV desgevraagd diverse vormen van begeleiding: organisatiecoaching, managementcoaching, boardroomconsultancy en teamontwikkeling. Om samen met de betrokkenen weer veerkracht en authenticiteit te creëren: Onderneem Sterk, Onderneem Samen!

De aanleiding om een interim manager in te zetten kan heel verschillend zijn. Het kan gaan om een tijdelijke vervulling, een acute crisis of het ondersteunen van een zittende manager. In alle gevallen transformeert de interim manager van Antea BV van outsider naar tijdelijk insider. Dit kan op uiteenlopende posities op strategisch en tactisch niveau. In onze opdrachten streven wij ernaar onszelf zo snel mogelijk overbodig te maken.

Soms kiest een organisatie voor een projectaanpak als oplossing van een probleem of voor de realisatie van een nieuwe activiteit. Voor een optimaal resultaat is een helder omschreven projectopzet onontbeerlijk. Dit is het vertrekpunt voor een projectplan, waarin nauwkeurig wordt beschreven wat er moet gebeuren om het gewenste resultaat te bereiken. Antea BV heeft ervaring in diverse projecten van uiteenlopend karakter. Afhankelijk van de aard van de opdracht vervullen wij als projectleider de rol van doener, teamspeler of bruggenbouwer, of een combinatie daarvan.

Opdrachtgevers